التزم بأنظمة و تعليمات الحج (باللغة الفلبينية)

Ang pagsunod sa mga regulasyon at tagubilin ng Hajj ay nag-aambag sa seguridad at kaligtasan ng mga Bisita ng Maawain